hanne frey husø

"De øverste etasjer"

"Morfologi om morgenen"

"Bevegende oppfordring"

"Men månen spilte ingen rolle"

"Marionett i H-moll"

"Vannevar"

"Occident"

"4 ft 8 1⁄2 in"

"Skisse til Reynaud"