hanne frey husø
"4 ft 8 1⁄2 in", 2010, animasjon.

Tittelen "4 ft 8 1⁄2 in" henspeiler på Stephenson's sporvidde, som ennå idag er standard sporvidde i de fleste land i Europa. I 1840 åpnet jernbanelinjen mellom Manchester og Liverpool. Iløpet av relativt få år etter dette ble det bygget jernbanelinjer i Europa og USA. Verden ble mindre, slik den senere har blitt enda mindre ved hjelp av telefonlinjer og internett. "4 ft 8 1⁄2 in" er en skisse til et prosjekt. Kulissene og togene er laget av papir og bøker.

Teknikk: Stop Motion