hanne frey husø

Letters by the Wind


IAPMAS 25. Congress in Sofia, Bulgaria
PAPER: CONSCIENCE & CONSCIOUSNESS
IAPMA

"Letters by the Wind" is a shadow theatre about the history of the National Archives of Norway - the installation tells how archival matters got lost during the period when Norway was under Denmark, since Norway didn’t have an official archive. Akershus Castle served as a National Archive after Norway got independent in 1814, and we see the Castle laced in handspun kozo paper; a fragile construction. Norway’s first head of the National Archives, Wergeland, is walking to his new job in January 1841 as a zoetrope and we see his long wandering to the castle. Queen Margrete from the Middle Ages is made as a puppet of silk. It was under her reign that Norway became a part of Denmark in the late 1300s.Botany for Adelaide

"Paper Worlds", Spartanburg Art Museum

09.21 - 12.10.2017Props for Adelaide

La triennale du papier, Musée CharmeyBotanikk for Adelaide

Akershus Kunstsenter

Om materialer og muligheter

Prosjektet "Botanikk for Adelaide" vises som en del av kunstvisittens utstilling "Materialer og muligheter" på Akershus Kunstsenter 7. - 29. januar.

Filmen "Botanikk for Adelaide" er en blanding av animasjon og realfilm og har spesialkomponert tema med tuba og piano. Kulisser laget av lin, iris og lilje stilles ut i tillegg til en trykket og håndkrevet bok av lin.

Evnen til å tegne en sirkel

Jeg er med på utstillingen "Vannveier" på Vanntårnet på Nesodden med videoinstallasjonen "Evnen til å tegne en sirkel".

Å tegne en sirkel synes som en enkel oppgave. I japansk zen kalligrafi kalles sirkelen Ensõ, Zen sirkelen, og uttrykker ditt indre. Sirkelen kan være kraftfull eller svak - evnen til å tegne en sirkel påvirkes av små forandringer; ens sinnstemning, dagsform - på samme måte som ytre påvirkninger endrer vannets karakter fra å ligge tungt og stille til å bevege seg i enorme bølgekast.

10.09- 25.09.2016

Hornfels

Østlandsutstillingen

17.09.-16.10.2016

Jeg deltar med filmen og boka Hornfels på Østlandsutstillingen 2016. Den ble først vist på Akershus kunstsenter - nå er det en ny sjanse på Vestfold kunstsenter

I påvente av jordskjelvet

Tegnerforbundet

Platons huskestue

15.01. – 14.02.2016

Jeg deltar med en bok og en animasjonsfilm, "I påvente av jordskjelvet" i utstillingen Platons huskestue på Tegnerforbundet

Hornfels

Riksarkivet

Onsdag 28. oktober kl. 13.00
Riksarkivbygningen

Velkommen til en kulturopplevelse av de sjeldne! Kombinasjonen kunst og arkiv har opptatt billedkunstner Hanne Frey Husø i store deler av hennes karriere. Som respons på Kulturrådets prosjekt "Hva er det med arkiv?" viser Hanne Frey Husø annen del av kunstprosjektet «De øverste etasjer» i vestibylen i Riksarkivbygningen, med tittelen "Hornfels".

Tematikk omkring personvern står sentralt i arbeidene. I utstillingen får du se filmen «Hornfels», en kunstnerbok og en papirskulptur. En digitalisert versjon av kunstnerboken og intervjuer med ansatte på Riksarkivet vil være tilgjengelige på lesebrett.

Programmet holdes i Wergelandsalen fra kl. 13, og etterfølges av mottagelse og utstillingsåpning i vestibylen.

Alle er hjertelig velkomne! Ingen påmelding. Gratis inngang. Enkel servering.

Program:
Velkommen "Arkiva bortenfor systema" - Gudmund Valderhaug
"Mellom oss og virkeligheten" - Gudrun Eidsvik
Visning av animasjonsfilmen Hornfels

 

"CONTEXTILES-ISATION"

 

Kalopsia Gallery|Ocean Terminal Edinburgh

8. august - 31. august 2014

Hanne Frey Husø from Oslo abandoned the loom after studying Textile art at the Academy of Art in Oslo and moved towards a more experimental path by breaking down cotton and linen and make paper out of these materials.
Hanne Frey Husø is currently exhibiting her video «Vannevar» from 2012 at Kalopsia Gallery- A Stop Motion animation with intensive use of handmade paper in the sceneries. The raw material for the papermaking are flax, cotton, kozo, abaca etc which is spun, origami folded, torn, moulded and sometimes the fibre is overbeaten to make shrinkage pulp which folds, unfolds and turns like a whirlwind. The puppets are classically made with handmade metal armatures, cast hands and carved out of linden wood. In addition to Stop Motion we see Cut Out animation and Total animation. The frame by frame technique used is classical with no digital post production or digital special effect techniques.
In the film we meet Vannevar who rows out into the ocean. He arrives at a distant island and enters the only building to be found there. The building is populated by some curious figures who all write or file stories. Vannevar meets one by one, as he walks deeper and deeper into the vast building.
The written word, the written story and the archive are themes throughout the film, as well as how to write, what can we possibly write - and think. As if we could think.


De øverste etasjer

RAM galleri

16. januar - 16. februar 2014

Utstillingen "De øverste etasjer" er et bredt tverrfaglig prosjekt av Hanne Frey Husø. Hun jobber innen mange ulike disipliner, og i installasjonen møter vi papir, marionetter, video, lydkulisser, musikk, animasjon. Arkiv er en sentral tematikk, og prosjektet er knyttet opp mot Riksarkivet.

«De øverste etasjer» gir oss mange betraktninger på ulike plan om begrepet arkiv og arkivets mange funksjoner ved siden av å være vår kollektive hukommelse. I trilogien som "De øverste etasjer" er en del av, møter vi hovedpersonen Vannevar, som blir vår veileder inn i de mange rommene og bygningene som rommer noen av disse betraktningene. Husøs univers inkluderer oss uansett hvilken inngang vi velger, praktisk eller filosofisk. Det kunstneriske uttrykket er et vell av taktil dynamikk, vakre overganger og med animasjonen i sentrum.

Publikum oppfordres også til å ta personlig del i prosjektet ved å legge igjen egne minner omkring rom og bygninger i et arkivskap, for å skape et arkiv i arkivet i utstillingen. Dette materialet vil bearbeides videre til en teaterforestilling høsten 2014

Det er originalskrevet musikk til filmen, komponert av Jon Husø, med Euphonium, kontrabass, 6 str. el-bass, gitar og piano.

Til utstillingskatalogen følger det med radiodukketeateret «De øverste etasjer» på CD.

Til prosjektet hører også en blog

«De øverste etasjer» er en del av Kulturrådets prosjekt «Hva er det med arkiv?

Hanne Frey Husø er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (hovedfag i tekstil) og Universitetet i Oslo (informatikk og litteraturvitenskap). Hun er en mye benyttet og aktiv utstiller og har gjort en rekke tverrfaglige prosjekter. Hun er viderutdannet i marionettemakeri og animasjon. Husø bor og arbeider på Nesodden.

SOFT

Gustavsberg Konsthall

1.6.2013–22.9.2013

Regien Cox, Hanne Frey Husø, Løvaas & Wagle, Sidsel Palmstrøm, Astrid Runde Saxegaard, Kari Steihaug, Unn Sønju, Borghild Rudjord Unneland Gustavsbergs Konsthall har initierat ett samarbete med Soft galleri och Norske Tekstilkunstnere i syfte att presentera samtida norsk textilkonst för den svenska publiken. Initiativet kommer ur konsthallens önskan att erbjuda en nyanserad bild av ett fält som i Norge håller hög konstnärlig nivå och där många samhällsrelaterade frågeställningar förs. Utställningen belyser också de textila materialens betydelse inom samtida konst och konsthantverk, liksom textilkonstens position i Norge. En curatorsgrupp med representanter från Soft galleri och Gustavsbergs Konsthall står för urvalet av deltagare och de åtta textilkonstnärer som bjuds in representerar en bredd i såväl konstnärliga uttryck som generationer. Som exempel kan nämnas Unn Sønju som med sina ofta starkt politiska vävar betraktas av många som konstnärlig arvtagerska till Hannah Ryggen. Utställningen kommer att utgöra ett unikt tillfälle till fördjupad kunskap om Norsk textilkonst.

Det 6. norske arkivmøte i Ålesund

17. til 19. april, 2013

Jeg presenterer "Veien mot de øverste etasjer" på
"Det 6. norske arkivmøte".

Se deres blog for program.
Der vil foredragene bli lagt ut i etterkant av møtet

Kommende utstillinger:

Letters by the Wind


IAPMAS 25. Congress in Sofia, Bulgaria
PAPER: CONSCIENCE & CONSCIOUSNESS
| 16 - 20 May 2018
IAPMA„Papier – unARTig“


Papiermühle Homburg
May 06 to October 28, 2018.