hanne frey husø

"Fantomordbøkene", 2009

"Fantomordbøkene" ble vist i gruppeutstillingen "Kunstnerboken" på Tegnerforbundet i 2009.

"Fantomordbøkene" er et kabinett på 50 X 40 cm med seks små ordbøker samt en lydordbok.

Fra venstre, øverst: "Topografisk ordbok", "Synonymordboka som aldri kom til 'b", "Ett-ords ordbok" i to bind hvor den ene er illustrert.

Nederst fra venstre: "Antonymarium", "Leksikografikvartetten" og "Livet kommer ikke i alfabetisk rekkefølge - illustrert selvbiografisk ordbok". "Lydordboka" - norsk ordbok som lydbok, presenteres utenfor kabinettet.

"Topografisk ordbok"

Bildet over viser "Antonymarium" - et forsøk på å sette opp antonymer og synonymer i det Lyons beskriver som et multidimensjonalt rom ("Semantics", bind 1, side 287). Det som først og fremst fascinerte meg i Lyons' beskrivelse var hans oppfatning av at et slikt prosjekt ville være meningsløst og totalt unyttig.

"Antonymarium" (detalj)

"Leksikografikvartetten" er en ordbok delt opp og bundet inn i fire følgende deler: "Ord til M", "M", "Tapte bokstaver etter M", og "Omslaget rundt M"

Bildet over er hentet fra "Livet kommer ikke i alfabetisk rekkefølge – En illustrert selvbiografisk ordbok"

Klikk her for å lese boka

"Ett-ords ordbok" og "Illustrert ett-ords ordbok".

Ettordsordboka tar for seg ordet 'magi'. Del 1 siterer setninger samlet gjennom en årrekke, hvor oppslagsordet 'magi' forekommer. Del 2, "Illustrert ett-ords ordbok", repeterer ordet ved å skrive det om og om igjen i varierende ornamenter. Hvilken del, hvis noen, som enten tømmer ordet for mening eller fyller ordet med mening er opp til den enkelte. Jeg har valgt ordet 'magi' fordi det er et utbrukt ord og et pompøst ord - et ord som sier så altfor mye, men dermed også svært lite.

"Synonymordboka som aldri kom til 'b'" kom aldri til 'b' fordi det logisk setter umulig å komme til 'b'. I tilfelle måtte den kommet seg igjennom 'a', og forbi kontradiksjonen som ordboka støter på ved oppslagsordet 'antonym', altså et 'synonym' for 'antonym'. Ifølge logikken er det umulig for et system å beskrive seg selv - dvs at 'synonym' og 'antonym' i seg selv ikke kan være motsetninger til hverandre, idet det blir selvrefererende. Synonymordboka avslutter ved 'antinomy: contradiction'